Home
Videos uploaded by user “Tom Sharma”
आमाको सम्झना
 
04:01
आमा म भाग्यवान रहेछु तपाई को छोरो भएऱ आमा मेरो हृदय मा तपाई सधै रहनु हुन्छ. आमा तपाई ले सबै लाइ राम्रो गर्नु भयो तर तपाई लाइ कसै ले सुख दियेनन. आमा हामेरूलाइ सबै ले एक्लो बनाए. कसैले साथ दियेनन. के गर्नु दिदी बुइनी हरू पनी मजबूर छन. मेरो पनी कोई छइन. आमा तपाई लाइ परम स्थान प्राप्त होस भनेर ईश्वर संग मेरो प्रार्थना छ
Views: 34 Tom Sharma
हाम्री प्यारी आमा को सम्झना
 
03:04
Daughters- तुलसी, बिस्नुमाया, लीला, जमुना, सरस्वती, गंगा. Sons- झुलानाथ, टिकाराम. आमा तपाई को बिछोड मा एक्लो भयौ...
Views: 56 Tom Sharma
Basu Bhanjo
 
02:31
Memory with Basu
Views: 7 Tom Sharma